• Thumb_1a676883002a735474a5bfa5f45b4fa9
    Орон сууцны ипотекийн зээлийн талаар иргэдийн тавьж буй н...
    орон сууц зээл 2014-09-23 04:46:38 UTC

    Орон сууцны ипотекийн зээлийн эх үүсвэрийн талаар

    1. Иргэд зээл хүссэн материалаа банкинд бүрдүүлж өгснөөс хойш санхүүжилт ороогүй гэсэн шалтгаанаар зээл олгох үгүй нь тодорхойгүй 1-3 сараар...

Banner_2
Banner_3
Валютын ханш